Infotheek en de Circulaire Economie

Van 1991 tot nu is Infotheek uitgegroeid tot een van de grootste IT leveranciers en de nummer 1 IT onderneming die zich focust op de circulaire economie in Europa. Al 25 jaar levert Infotheek hardware, software en IT services aan organisaties en bedrijven in verschillende sectoren. Al sinds haar oprichting erkent Infotheek de verantwoordelijkheid en de relevantie voor het verstandig omgaan met en gebruiken van grondstoffen en tracht deze dan ook te beschermen en te bewaren voor toekomstige generaties. Wij zien het als onze missie de transitie naar een Circulaire Economie mogelijk te maken, te promoten en te versnellen. Infotheek wil de nummer 1 in Europa blijven op het gebied van de Circulaire Economie.

Wat is de Circulaire Economie?

De Circulaire Economie is het efficiënt gebruiken van hulpbronnen als alternatief voor de traditionele, verspillende lineaire economie. Het ontkoppelt economische groei van het gebruik van schaarse grondstoffen waardoor de economische ontwikkeling binnen de grenzen van natuurlijke hulpbronnen blijft. Tevens zet het bedrijven ertoe in staat te blijven innoveren om klanten en consumenten ‘meer te laten doen met minder’, terwijl er gelijktijdig zakelijke waarde wordt gegenereerd (YGL, WEF).

Innovatie is een positieve verandering in gedrag.
Kennis stimuleert het juiste gedrag.
Laten we ons gedrag veranderen voor een circulaire planeet.

Strategic Infotheek Circular Value Diagram

De Circulaire Portfolio van Infotheek

Infotheek biedt een reeks aan circulaire producten en diensten, zoals: huurmogelijkheden, Hardware-as-a-Service varianten (Haas), leaseconstructies, End-of-Life hardware, opties tot opkoop en Approved Selection. Met het aanschaffen van de producten en diensten uit het circulaire portfolio draagt u op een positieve manier bij aan de economie, de maatschappij, innovatie en het milieu. Een circulair voorbeeld van een positieve impact op het milieu is het verlengen van de levensduur van ICT hardware. Het verlies van natuurlijke grondstoffen als ons kostbare water wordt zo teruggebracht, verontreiniging wordt gereduceerd, verspilling wordt verminderd en de GHG en CO2 voetafdruk wordt beperkt.

You are GREAT

Infotheek wil graag haar waardering uiten naar de mensen en organisaties die de Circulaire Economie steunen en op een positieve manier bijdragen aan de Infotheek Circulair Value, ofwel: de economie, de maatschappij, innovatie en het milieu. De positieve bijdrage van deze mensen en organisaties aan een betere wereld is GREAT! Infotheek omschrijft ‘greatness’ als mensen en organisaties die een positieve en significante bijdrage hebben geleverd aan de Circulaire Economie in de maatschappelijke, de publieke en de private sector. Wij vieren dit graag met u tijdens de ‘Infotheek Be Great Circular ICT awards’.

Our Circular Procurement Policy

Om circulaire inkoop en verlenging van de levenscyclus van ICT te bevorderen, te bewerkstelligen en kennis te delen  heeft Infotheek de ‘Be Great Circular Procurement Policy’ ontwikkeld. De Be Great Procurement Policy is een gestructureerde methodiek ontworpen om u te kunnen raadplegen over de aanschaf en het gebruik van circulaire goederen en diensten. Wilt u meer weten over Infotheek, de Circulaire Economie en Circulaire ICT? Neem gerust contact met ons op via info@infotheek.com of bel ons op 071 800 1400.